DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT, BTO, BOT KẾT HỢP BT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH