Thị trường bất động sản: Xuất hiện “tiền chênh” không hẳn đã có lãi

 

“Tiền chênh” xuất hiện trở lại là tín hiệu cho thấy thị trường BĐS đang ấm dần nhưng cần phải nhìn nhận khái niệm này trong bối cảnh chung của thị trường BĐS, vì chưa chắc một dự án BĐS có “tiền chênh” đã là có lãi.

Nguồn: VTV